V N Ú T R O

 

  V tejto rubrike nájdete obrázky rozobratých kalkulačiek a diárov. Ak sa aj vy chystáte pozret na vašu vecičku z vnútra nezabudnite si to odfotiť a poslať mi to!!

 

 

K a l k u l a č k y

CASIO

ALGEBRA FX 2.0

obr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CFX-9850

obr 1

HP

HP 48GX

obr 1, 2, 3, 4, 5

 

D i á r e

žiadne